GPR-Product logo

GPR Onderhoud – voor duurzaam onderhoud van gebouwen

GPR Onderhoud verschaft u eenvoudig en snel inzicht in de milieubelasting van uw onderhoudsscenario’s. Dit stelt opdrachtgevers en -nemers in staat prestatiegericht te werken aan duurzaam onderhoud. En wat blijkt? Levensduurdenken loont!

 

Milieuprestatie optimaliseren

Platte Daken 06 (108 van 206)Met GPR Onderhoud optimaliseert u de milieuprestatie van activiteiten met inbegrip van de onderhoudscyclus en investeringskosten. Door inzicht in milieu én netto contante waarde over de gehele levensduur, is de keuze voor een werkelijk duurzaam onderhoudsscenario nog eenvoudiger geworden. En duurzaam, prestatiegericht aanbesteden een stap dichterbij.

 

Bent u lid van OnderhoudNL Totaal? Lees meer over het actuele welkomstaanbod

 

Hoe werkt GPR Onderhoud?

GPR Onderhoud werkt met onderhoudscenario’s. Net zoals bij een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). Per onderhoudsactiviteit, bijvoorbeeld het vervangen van kozijnen, geeft u aan hoeveel materiaal gebruikt wordt, wat de duur van de onderhoudscyclus is en wat de kosten zijn. Lees handleiding

 

Schaduwprijs

De resultaten van de milieuprestatie worden weergegeven met een schaduwprijs. Deze wordt samengesteld aan de hand van tien milieueffecten, zoals het broeikaseffect. Elke activiteit in GPR Onderhoud is daartoe gekoppeld aan de Nationale Milieudatabase, in beheer bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

 

Schermafbeelding uit GPR Onderhoud

Licentiehouders